Prosessen

På Arktis lager vi det Italienerne betegner som Artisan Gelato, eller håndverks-gelato om vi skal si det på norsk. Det vil si gelato som lages på batch-maskiner som må håndteres av dyktige is-makere, og ikke et stort datastyrt anlegg.

 

Samtidig skal man benytte ekte råvarer for å komme inn under denne benevnelsen, ingen halvfabrikata eller snarveier. De fantastiske råvarene vi benytter behandler vi med respekt og godt håndverk for å frem de beste og naturligste smakene